آب
آبیاری و سرویس دورهای نگهداری سیستم آبیاری )مهندس حقیقی(

آبیاری و سرویس دورهای نگهداری سیستم آبیاری )مهندس حقیقی(

با افزایش راندمان میزان نمک جمع شده در خاک هم کم میشود.
چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 871
دوره آمورش آبیاری تحت فشار

دوره آمورش آبیاری تحت فشار

اصول و مبانی بکارگیری و بهره برداری از سیستم های آبیاری تحت فشار درفضاهای سبز شهری
شنبه دوازدهم دي 1394
تعداد بازدید: 1376
آرشیو Print RSS