منو اطلاع رسانی
 
جشنواره تابستانی تبریز
جشنواره تابستانی تبریز
مرمت عمارت تاریخی ائل گولی
مرمت عمارت تاریخی ائل گولی
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و خبرنگاران
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و خبرنگاران
نشست مشترک شورای شهر و سازمان پارکها
نشست مشترک شورای شهر و سازمان پارکها
مسافران پارک ائل گلی تبریز
مسافران پارک ائل گلی تبریز
راهپیمایی روز جهانی قدس
راهپیمایی روز جهانی قدس
گزارش تصویری بام سبز تبریز
گزارش تصویری بام سبز تبریز
آزاد سازی پرندگان آواز خوان در پارک ائل گولی تبریز
آزاد سازی پرندگان آواز خوان در پارک ائل گولی تبریز
بازدید مدیر عامل سازمان پارکها از سالن اسکیت ائل گ
بازدید مدیر عامل سازمان پارکها از سالن اسکیت ائل گ
افتتاح بزرگترین ساعت خورشیدی شمالغرب کشور
افتتاح بزرگترین ساعت خورشیدی شمالغرب کشور
گزارش تصویری مراسم اختتامیه هیجدهمین جشنواره تولید
گزارش تصویری مراسم اختتامیه هیجدهمین جشنواره تولید
معارفه مدیر عامل سازمان پارکها
معارفه مدیر عامل سازمان پارکها
طبیعت
طبیعت
گلخانه وتولید گل وگیاه
گلخانه وتولید گل وگیاه
تصاویر متنوع
تصاویر متنوع