تاریخ : يکشنبه 9 مرداد 1401
کد 4031

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد:

فراخوان زیباسازی و ساماندهی بصری جداره های تقاطع غیر همسطح  شهید فهمیده

فراخوان زیباسازی و ساماندهی بصری جداره های تقاطع غیر همسطح  شهید فهمیده
  سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در راستای وظایف تعریف شده در خصوص ارتقاء کیفیت منظر شهری و فراهم آوردن فرصت لازم جهت ساماندهی جداره های زیرگذرها و روگذر ها در سطح شهر در نظر دارد نسبت به زیباسازی وضعیت موجود پل شهید فهمیده با استفاده از تکنیک های الحاقی ( نقش برجسته بتنی، کاشی هفت رنگ، نقش برجسته فلزی و تکنیک های ترکیبی و... ) اقدام نماید. لذا از کلیه طراحان (حقیقی و حقوقی) علاقمند دعوت می نماید، ایده های مناسب برای ساماندهی این جداره ها را با توجه به شرایط فراخوان تهیه نموده و به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
شرایط فراخوان:
به ارتباط موضوعی و بصری ایده ها و طرح ها با محل معرفی شده و محیط اطراف آن توجه شود. برای این منظور توصیه می شود ضمن بازدید از محل مورد نظر تمامی جوانب مربوط به سازه و پیرامون آن مورد توجه دقیق قرار گیرد.
با توجه به موقعیت و شرایط سازه های زیرگذرها و روگذر ها، ضروری است مصالح و تکنیک های اجرایی با توجه به بستر اجرایی با دقت کافی انتخاب گردد.
طریقه نصب عناصر الحاقی بگونه ای باشد که منجر به تخریب جداره ها نشود.
ضروری است طرح های پیشنهادی از زوایای مختلف برروی محل های مورد نظر جانمایی شده و نماهای مختلف در طرح پیشنهادی شبیه سازی شود.
نقشه ها و دیتیل های اجرایی پس از انتخاب طرح و در مرحله عقد قرارداد تهیه و تحویل داده خواهد شد.
مصالح و روشهای اجرایی باید مناسب با اقلیم، وضعیت سازه موجود و سطوح جداره پل، دوام و ماندگاری اثرانتخاب شود.
ضروری است طرح به همراه برآورد اولیه قیمت (به ازای هر متر مربع) ارائه شود. 
رعایت ضوابط ترافیکی در طراحی مد نظر قرار گیرد و حتی الامکان فاقد مضامین روایی باشد.
به منظر طرح در شب جهت نورپردازی توجه گردد.
در اولویت انتخاب طرح های پیشنهادی، مواردی چون: قابلیت اجرایی مناسب و توجه به مسائل سازه ای و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی، مد نظر هیات داوران خواهد بود.
سازمان مختار است در صورت صلاحدید و در راستای بهبود کیفیت بصری ، تغییراتی را اعمال نماید. لذا شرکت کنندگانی که طرح هایشان پذیرفته می شود موظفند تغییرات احتمالی ذکر شده از جانب سازمان را در اثر اعمال نموده و طرح اصلاح شده را مجددا جهت بررسی به سازمان ارائه نمایند. 
در صورتیکه طرح تمامی شاخصه های لازم جهت اجرا را داشته باشد، قابلیت اجرایی نسخه دیگری از همان طرح در سایر تقاطع های غیر همسطح را هم‌ خواهد داشت.
اصالت طرح و پرهیز از هرگونه کپی برداری از آثار طراحان ایرانی و خارجی از شرایط تایید طرح بوده و مد نظر داوران قرار می‌گیرد (مسئولیت هرگونه تخلف در این زمینه به عهده پیشنهاد دهنده است).
اجرای طرح های پذیرفته شده توسط ارائه دهندگان خواهد بود.
زمان شرکت در فراخوان:
    شرکت کنندگان می توانند طرح های پیشنهادی خود را جهت بهسازی و ساماندهی جداره پل شهید فهمیده تا پایان ساعت اداری مورخ 1401/06/05 به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.