تاریخ : چهارشنبه 5 مرداد 1401
کد 4029

پیرو بازدید شبانه شهردار کلانشهر تبریز از سطح پارکهای شهر:

اجرای عملیات بهسازی و رفع نواقص پارکها تسریع می شود.

پیرو بازدید شبانه یعقوب هوشیار  شهردار کلانشهر تبریز از سطح پارکهای شهر و تاکید وی، اجرای عملیات بهسازی و رفع نواقص موجود در بوستان‌های شهری شتاب بیشتری می گیرد.
به گزارش امورارتباطات سازمان، اکبر امجدی مدیرعامل این سازمان با ذکر این خبر ، گفت : در راستای تاکیدات اخیر شهردار محترم کلانشهر تبریز در بازدید اخیر شبانه از پارکهای سطح شهر مبنی بر رفع سریع نواقص موجود در پارکها و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی بیشتر برای شهروندان عزیز و میهمانان گرامی،  اجرای عملیات بهسازی و رفع نواقص بوستان‌ها شتاب بیشتری می گیرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان سیما، منظر و فضای سبز بطور مستمر و به ویژه در ارزیابی‌های ماهانه پیگیر بهبود وضعیت کمی و کیفی فضاهای سبز شهری علی الخصوص بهسازی وضعیت پارکهای سطح شهر می باشد، خاطر نشان کرد : با تاکیدات اخیر دکتر هوشیار و  برنامه ریزی های انجام گرفته ، اجرای عملیات بهسازی در کلیه فضاهای سبز شهری تسریع می شود.