تاریخ : چهارشنبه 29 تير 1401
کد 4024

باهدف پیگیری مستمر ، رفع نواقص و موارد اعلامی در مرحله دوم اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد شرکت‌های فضای سبز تبریز ، صورت گرفت:

تداوم بازدید های مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از حوزه فضاهای سبز  مناطق 

 در راستای پیگیری مستمر و رفع نواقص و موارد اعلامی در مرحله دوم اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد شرکت‌های فضای سبز تبریز ، امروز هم مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از  برخی نواحی شهرداری منطقه یک بازدید به عمل آورد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان، در این بازدید که صبح امروز به همراه معاون فنی و اجرایی این سازمان انجام گرفت اکبر امجدی روند انجام موارد و رفع نواقص اعلامی در مرحله دوم ارزیابی عملکرد شرکت‌های فضای سبز را در این منطقه بررسی کرد.
بنابراین گزارش، مدیرعامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز در جریان این بازدید ضمن تاکید دوباره بر تلاش مجدانه برای حفظ و نگهداری مطلوب فضاهای سبز شهری در ایام گرم سال، تذکرات لازم را به مدیران عامل شرکتها در جهت رفع سریع نواقص موجود ارائه کرد.