تاریخ : دوشنبه 2 خرداد 1401
کد 3976

به همت نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری صورت گرفت؛

جمع آوری زواید بصری و تابلوهای غیرمجاز اصناف در سطح منطقه 2

به همت نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز زواید بصری و تابلوهای غیرمجاز اصناف در سطح منطقه 2 جمع آوری شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان، در این اقدام که در راستای ساماندهی و پاکسازی فضاهای عمومی شهر از زواید بصری و تابلوهای غیر مجاز صورت گرفت، حدود 64 تابلو و استند تبلیغاتی مربوط به اصناف و کسبه جمع آوری شد.


بر اساس این گزارش، حذف این زواید و تابلوها با مشارکت و همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 2 صورت و با هدف ارتقای ایمنی در فضاهای عمومی شهر و کاهش اغتشاشات بصری صورت گرفته است.