تاریخ : يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
کد 3966

با هدف پاکسازی فضاهای عمومی شهر و کاهش اغتشاشات بصری،

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز ادامه دارد

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز با هدف پاکسازی فضاهای عمومی سطح شهر . کاهش اغتشاشات بصری در حال انجام است.
به گزارش امور ارتباطات سازمان، با توجه به نصب بی رویه تابلوهای تبلیغاتی و عدم رعایت استانداردهای لازم در این زمینه و در نتیجه بروز بی نظمی و آلودگی بصری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز نسبت به ساماندهی و جمع آوری این تابلوها اقدام کرده است. 
بر اساس این گزارش، اجرای این مرحله از طرح مذکور در مسیر جاده تهران انجام شده که طی آن بنرها، استندها و تابلوهای غیراستادارد نصب شده در پیاده روها و روی درختان، جمع آوری شد. 
لازم به ذکر است این طرح تا برچیده شدن تمامی زواید بصری و تابلوهای غیراستاندارد در سطح شهر تبریز توسط معاونت زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز ادامه خواهدداشت.