تاریخ : پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401
کد 3965

همزمان با برگزاری اولین مرحله ارزیابی عملکرد شرکتهای فضای سبز در فروردین ماه:

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارشناسان و ناظرین مناطق 5 و 6  تقدیر کرد.

همزمان با برگزاری اولین مرحله ارزیابی عملکرد شرکتهای فضای سبز تبریز در فروردین ماه، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارشناسان این شرکتها و ناظرین مقیم و عالی مناطق 5 و 6 قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان، اکبر امجدی با اشاره به مسولیت خطیر ناظران در حوزه فضای سبز تبریز گفت: ناظرین فضاهای سبز در خط مقدم کارهای اجرایی قرار دارند؛ چرا که تا وقتی نظارت خوب باشد، شاهد اتفاقات خوبی در حوزه فضای سبز خواهیم بود. 
وی افزود: نظارتی که بر عملکرد این شرکتها صورت می گیرد، بایستی ابعاد اقدامات را هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. 


مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز در ادامه، مسولیت پذیری را وابسته به ایجاد انگیزه دانست و اظهار داشت: زمانی که جایگاه و منزلت یک کار و یک مسوولیت بالا باشد، انگیزه انجام و اجرای آن نیز ارتقا می یابد و در نهایت، مسوولیت پذیری افراد در آن حیطه نیز مضاعف می گردد و ناظرین محترم نیز باید با انجام صحیح و کامل وظایف محوله، جایگاه و منزلت خود و مسولیتشان را ارتقا دهند. 
امجدی همچنین افزود: خوشبختانه تفکراتی که بر حوزه فضای سبز حاکم است، کاملا  فنی و کارشناسی است که تمامی اینها در کسب رتبه ها و موفقیتها دخیلند. 
وی در عین حال از ادامه هرس فرمدهی ارقام ردیفی در خرداد ماه خبر داد. 
گفتنی است در این مراسم، از تعدادی از شرکتهای فضای سبز و کارشناسان و ناظرین مقیم و عالی مناطق 5 و 6 که در ارزیابی عملکرد فروردین ماه شرکت‌های فضای سبز حائز رتبه خیلی خوب شده‌اند تقدیر شد. این شرکت‌ها عبارتند از:
1- شرکتهای فضای سبز سبزاندیشان بکر طبیعت آذربایجان به کارشناسی آقایان ابراهیم پور و ناصر طبابایی از منطقه 5
2- شرکت طراحان طبیعت به کارشناسی خانم سرکیسان از منطقه 5
3- شرکت گزینه سبز به کارشناسی آقایان کیانی و علی اکبری از منطقه 5
4- شرکت هفت آسمان نیلی منظر به کارشناسی آقای علی سعیدی از منطقه 6
5- خانم خالقی ناظر مقیم ناحیه یک از منطقه 5
6- خانم بهروزی ناظر مقیم نواحی پنج و شش از منطقه 5
7- حجت فتحی ناظر مقیم ناحیه 9 از منطقه 6
همچنین، ازمینا محسن زاده و علی امینی، ناظرین عالی مناطق 5 و 6 نیز در این زمینه  تقدیر به عمل آمد.