تاریخ : دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
کد 3962

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضاس سبز خبر داد:

آغاز ارزیابی عملکرد شرکت‌های فضای سبز تبریز در فروردین ماه 

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از آغاز ارزیابی عملکرد شرکت‌های فضای سبز تبریز در فروردین ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، اکبر امجدی در خصوص اجرای این ارزیابی‌ها گفت: امور مربوط به فضای سبز به پیمانکاران و شرکت‌های فضای سبز واگذار می‌گرددکه موجب پیشرفت سریع این امور و چابک‌سازی اداری می‌شود.
وی ادامه داد: لکن با توجه به لزوم نظارت بر نحوه اجرای این امور، سازمان سیما منظر و فضای سبز عملکرد این شرکت‌ها را به صورت ماهانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.


مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز اظهار داشت: در ارزیابی فروردین ماه، اعضای هیات ارزیابی سازمان، در فضای سبز مناطق دهگانه حضور یافته و نحوه اجرای آیتم‌های ابلاغی به شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.
امجدی تاکید کرد: تمامی تلاش و جدیت مدیریت و عوامل سازمان، بر این است تا با عمل به شعار امسال سازمان، یعنی کیفی سازی فضای سبز تبریز، حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود را محقق ساخته و در این راستا، اساسی ترین رکن، یعنی نظارت بر عملکرد شرکت‌های فضای سبز را تقویت کند.