تاریخ : يکشنبه 11 ارديبهشت 1401
کد 3959

در راستای بهبود وضعیت کیفی و رشد درختان سطح شهر و انواع گونه های گیاهی، صورت می گیرد؛

ایجاد تشتک در پای درختان و برداشت خاک اضافی در فضاهای سبز سطح شهر تبریز به صورت گسترده

با هدف بهبود وضعیت کیفی و رشد درختان موجود در سطح شهر تبریز و انواع گونه های گیاهی، ایجاد تشتک در پای درختان و برداشت خاک اضافی در فضاهای سبز شهری به صورت گسترده در حال اجرا است.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، این اقدام که با تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری تبریز در پای تمامی درختان سطح شهر و محدوده های فضای سبز اجرا می شود، موجب بهبود رشد درختان و  استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی می شود. 
بر اساس این گزارش، ایجاد تشتک در پای درختان به تغذیه مناسب و هدایت مستقیم آب به سمت ریشه درخت کمک کرده و مانع از تبخیر آب می شود.
همچنین با اجرای اين آیتم علاوه بر صرفه جوبی در میزان آب مصرفی، با جلوگیری از تماس مستقیم آب با تنه، طوقه و پیوندک درختان و همچنین پیشگیری از رشد علف‌های هرز حول تنه درختان می‌توان تا حد زیادی از بیماری‌های شایع نیز جلوگیری کرد.