تاریخ : پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401
کد 3954

اعضای فضای سبز تبریز را بشناسیم؛

پنج انگشت بهاره

فضای سبز شهری نیز باتاثیر پذیری از شیوه زندگی و تغییرات اقلیمی، تغییرتی اساسی را می طلبد تا ضمن جلوه سبزینگی و زیبایی، از این تغییرات صدمه نبیند.
Potentilla verna

Rosaceae 

مشخصات عمومی:
ساقه ها به صورت رونده و خوابیده روی زمین رشد کرده و روی هرگره، ریشه ها تشکیل می شوند. به دلیل عادت رشد خوابیده و قدرت پوشانندگی این گیاه، از آن به عنوان گیاهی پوششی نیز استفاده می شود. گل ها به رنگ زرد، برگ ها به صورت مرکب )شامل دو یا تعداد بیشتری برگچه جدا از هم(، آرایش برگ ها به صورت متناوب )وجود یک برگ در هر گره بر روی ساقه ای طویل( و انتهای برگ ها دندانه دار می باشند. تشکیل گل های زیبا در کنار برگ های همیشه سبز، در اوخر بهار صورت می گیرد. در برخی موارد نیز ممکن است گیاه مجدداً در اوایل پاییز به گل برود .
بین سنگفرش ها و صخره ها براحتی  رشد می کند.


 
شرایط اکولوژیک:
شرایط مطلوب برای رشد پنج انگشت بهاره، مکان هایی با آفتاب کامل،خاک هایی با بافت متوسط تا سبک و کمی مرطوب و دارای زهکشی خوب  می باشد.
در نواحی با زمستان های ملایم به صورت گیاهی همیشه سبز دیده می شود.در شرایط اقلیم تبریز با توجه به سرمای زمستان لازم است این گیاه درچند منطقه بصورت نمونه کاشته شود و مورد بررسی قرار گیرد.
گونه nepalensis  سرما را تحمل می کند.


تهیه و تدوین: علیرضا اوجاقی کارشناس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز