تاریخ : چهارشنبه 7 ارديبهشت 1401
کد 3953

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام کرد؛

اجرای شبانه‌روزی هرس و فرم دهی درختان سطح تبریز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از اجرای شبانه روزی هرس و فرمدهی درختان سطح شهر تبریز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، اکبرامجدی با اعلام این خبر افزود: لزوم هرس درختان سطح شهر تبریز، به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان، مطرح است و براین اساس، یکی از آیتم‌های طرح اردیبهشت، بهار تبریز، به این امر اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: نیروهای فضای سبز با درک اهمیت این آیتم، به صورت شبانه‌روزی در فضاهی سبز سطح شهر حضور یافته و نسبت به هرس و فرم دهی درختان اقدام می‌کنند.مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به برخی از نتایج مثبت هرس و فرم دهی درختان گفت، ترغیب درخت به شاخ و برگ دهی، ایجاد فضا برای جریان یافتن نور و اکسیژن درلابلای شاخه‌های تاج درخت، حذف شاخه‌های آلوده و در نهایت، تامین شرایط رشد برای درخت، ار جمله فوایدی است که به واسطه هرس درختان تامین می‌شود.
امجدی همچنین تصریح کرد: پیش از این، هرس و فرم دهی ارقام ردیفی در سطح شهر انجام شده و تمامی پرچین‌ها، درخچه‌ها و ارقام ردیفی موجود در پارکها و فضای سبز مشمول این طرح شده‌اند.