تاریخ : سه شنبه 6 ارديبهشت 1401
کد 3951

درجلسه مشترک مدیران فضای سبز مناطق با مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز صورت گرفت؛

تقدیر مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از حسن اجرای طرح های حجمی گلکاری و هرس ارقام ردیفی

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز در جلسه مشترک با مدیران فضای سبز شهرداری تبریز، از حسن اجرای طرح های حجمی گلکاری و هرس ارقام ردیفی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، اکبر امجدی در این جلسه با اشاره به گلکاری های انجام شده در طرح استقبال از بهار گفت: مایه خرسندی است که با تلاش همکاران و نیروهای تلاشگر حوزه فضای سبز، توانستیم گلکاری های بهاری را با طراحی های منسجم و جدید اجرا کرده و چهره فضای سبز شهر را بیش از پیش شادابتر کنیم. 
وی، اجرای هرس ارقام دیفی را نیز یکی دیگر از برنامه های اجرایی سازمان خواند و تصریح کرد: هرس فرم دهی برای ارقام ردیفی سطح شهر، یکی از ضروریات بود که خوشبختانه با زحمت و تلاش مجدانه همکاران در فضای سبز به خوبی اجرا می شود. 
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در پایانسخنان خود از زحمات مدیران فضای سبز در ایجاد المانهای حجمی گل، گلکاری های حجمی و اجرای هرس فرمدهی ارقام ردیفی تقدیر کرد. 
گفتنی است امسال برابر برنامه ریزی های انجام گرفته، طراحی گلکاری های حجمی توسط اداره طراحی سازمان صورت گرفت و برای اجرای بهینه هرس فرمدهی در ارقام ردیفی نیز کلاسهای آموزشی برای عوامل فضای سبز برگزار شد.