تاریخ : سه شنبه 16 فروردين 1401
کد 3933

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری المان های نوروزی را در سطح شهر نصب کرد؛

بشارت بهار و عید با المان های نوروزی تبریز

 شهر به تنهایی و به خودی خود جز شاکله ای از خاک و سیمان و آجر نیست؛ هویت یک شهر زمانی تعریف می یابد که عناصر و اجزای آن متناسب با موقعیت تاریخی و جغرافیایی آن و در زمان و مکان خویش قرار داده شوند.
به عبارتی ، شهر به واسطه اجزا و عناصر خود با شهروند و یا به صورت کلی با مخاطب رابطه برقرار می کند؛ بنابراین می توان گفت مهمترین وظیفه برای طراحان شهری در این حوزه تعریف شده تا بتوانند مجموعه ای از بنا و ساختمان بیروح را به مجموعه ای پویا و متحرک تبدیل کنند. فضاهای سبز، مسیرهای ارتباطی، نور و روشنایی، مبلمان شهری و المانهای دایمی و مناسبتی، از جمله عناصری هستند که می توانند شهر را سرزندگی و زیبایی بخشند. در میان این اجزا، المان ها زبان گویای یک شهر محسوب می شوند؛ چرا که بیان کننده یک واقعه، یادآور یک خاطره، روشن کننده یک ابهام و نشانگر یک بخش از تاریخ و یا آداب و رسوم اند و به فراخور یک موضوع یا مناسبت تهیه، و در مکان مناسب نصب می شوند.
 المانهای شهری به طور کلی به دو قسم اند: المان های دایمی و المانهای مناسبتی؛           المان های دایمی به صورت همیشگی در محل خود نصب می شوند و تغییر یا جابجایی در آنها یا رخ نمی دهد یا به ندرت رخ می دهد؛ نقطه مقابل آن، المان های موضوعی و مناسبتی هستند که در شرایط خاص تهیه و در مکان های ویژه نصب می شوند و پس از گذشت زمان مقرر، برچیده می شوند. مهم ترین نمونه این المان ها در تبریز، المان های نوروزی است که همه ساله در آستانه سال نو و فرارسیدن نوروز تهیه و در میادین و فضاهای عمومی شهر نصب و جاگذاری می شوند.
چنان که از اسمشان پیداست، این المان ها با نگاهی بر تعاریف بجا مانده از روزگار کهن آذربایجان و با تکیه بر تاریخ و فرهنگ غنی این مرز و بوم طراحی و تهیه شده اند. برای نمونه، المان های سفره هفت سین که در چند میدان شهر گسترده شده اند، زیباترین و معنوی ترین بخش عید و استقبال از نوروز را خاطرنشان می شود. تخم مرغهای نوروزی با طرح های زیبا و رنگهای شاد بهاری، سنت دیرینه رنگ کردن تخم مرغ برای سفره هفت سین را که نشانه نمو، زایش و باروری خوبیها و نیکی هاست، در ذهن متبادر می کند؛ این تخم مرغها به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز و در چهارمین جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغهای نوروزی، طراحی و در سراسر شهر نصب شدند.
نمادهایی از گل و شکوفه بهاری توام با جملات و عبارات تبریک سال نو، بخش دیگری از این المان ها بود که در نوروز 1401، به شهر حال و هوایی مفرح بخشید. بازی های محلی و دور همی های حاوی آداب و سنتهای خاص، الهام دهنده بخشی دیگر از المانهای نوروزی بود که با دستان هنرمند هنرمندان نامی ساخته شدند.
المان سال شمار به همراه المان های درخت و شکوفه، نوید زمانی از سال را می دهد که زمین نفسی تازه  می کشد و خاک به تپش می افتد و درخت، قبای شکوفه بر تن می کند.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در این بخش از وظیفه ذاتی خود، اجرای فضاسازی در شهر را در دستور کار قرار می دهد و ارتقا و اعتلای نشاط، شادابی و زیبایی را در این حوزه هدف گذاری می کند. مدیران این مجموعه به یقین جلب رضایت شهروندان را سرلوحه اندیشه ها، برنامه ها، طرح ها و مراحل اجرایی قرار می دهند تا میثاقی را که از ابتدا با شهروندان بسته اند، دور از تحقق نماند.
 
 
خاطره میرزایی