تاریخ : يکشنبه 14 فروردين 1401
کد 3932

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی را از طریق مزایده واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید. 
a02

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
s02