تاریخ : پنجشنبه 11 فروردين 1401
کد 3927

با حضور سرپرست شهرداری تبریز و مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برگزار شد؛

مراسم اختتامیه  اولین جشنواره نوروزی تبریز در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

مراسم اختتامیه اولین جشنواره نوروزی تبریز در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز با حضور سرپرست شهرداری تبریز و مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی  سازمان، در این مراسم که با استقبال جمع کثیری از شهروندان و میهمانان نوروزی حاضر در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی روبرو شد، برنامه های متنوع فرهنگی و هنری اجرا گردید.
همچنین، سرپرست شهرداری تبریز از مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز و دست اندرکاران برگزاری این برنامه به دلیل حسن اجرای آن تقدیر کرد.
خاطرنشان می شود اولین جشنواره نوروزی تبریز به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی و به مدت 10 روز، از 2 الی 11 فروردین ماه 1401 برگزار شد که از سوی شهروندان و میهمانان نوروزی نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفت.