تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1400
کد 3912

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام کرد؛

نصب المانهای نوروزی در نقاط مختلف شهر تبریز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از نصب المانهای نوروزی در سطح شهر تبریز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، اکبر امجدی در توضیح این خبر گفت: همزمان با انتشار فراخوان طراحی و تهیه المانهای نوروزی، هنرمندان بسیاری برای شرکت در این فراخوان اعلام آمادگی کردند که پس از بررسی هیات داوران، طرح های برگزیده ازهنرمندان نامی و مشهور تبریز و استان انتخاب و وارد مرحله اجرا شدند.
وی ادامه داد: پس از اتمام مراحل تهیه و جانمایی بالغ بر 50 المان در سطح شهر تبریز، اقدامات مربوط به نصب وجاگذاری آنها نیز انجام گرفت.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اشاره به اهداف نصب این المانها نیز اظهار داشت: با قرار گرفتن در آستانه بهار و عید باستانی نوروز، نشاط و ارتقای روحیه شهروندان به عنوان یک ضرورت مطرح می شود و سازمان نیز به عنوان متولی المان ها و زیباسازی شهری در صدد است با اجرا و نصب این عناصر، فضاهای عمومی شهر را بری فرارسیدن نوروز آماده کند.
امجدی همچنین اجرای طرح های گلکاری را نیز در راستای این اهداف ارزیابی و خاطرنشان کرد: امیدواریم ساخت و نصب المان های نوروزی در کنار کاشت گلهای بهاری، بتواند رضایت شهروندان عزیز را در آستانه بهار تامین کند.


مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام کرد؛
نصب المانهای نوروزی در نقاط مختلف شهر تبریز
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از نصب المانهای نوروزی در سطح شهر تبریز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، اکبر امجدی در توضیح این خبر گفت:
وی ادامه داد: پس از اتمام مراحل تهیه و جانمایی بالغ بر 50 المان در سطح شهر تبریز، اقدامات مربوط به نصب وجاگذاری آنها نیز انجام گرفت.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اشاره به اهداف نصب این المانها نیز اظهار داشت: با قرار گرفتن در آستانه بهار و عید باستانی نوروز، نیاز به ایجاد نشاط و زیباسازی در سطح جامعه ضرورت می یابد و این سازمان نیز به عنوان متولی زیباسازی شهری در صدد است با اجرا و نصب المانهای فاخر و مناسب، فضاهای عمومی شهر را برای فرارسیدن نوروز آماده کند.
امجدی همچنین اجرای طرح های گلکاری را نیز در راستای این اهداف ارزیابی و خاطرنشان کرد: امیدواریم ساخت و نصب المان های نوروزی در کنار کاشت گلهای بهاری، بتواند رضایت شهروندان عزیز را در آستانه بهار تامین کند.