تاریخ : شنبه 21 اسفند 1400
کد 3906

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام کرد:

نصب 500 گلجای در نقاط مختلف شهر تبریز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از نصب 500 گلجای در نقاط مختلف شهر تبریز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، اکبر امجدی با اشاره به اجرای طرح های استقبال از بهار در سطح شهر تبریزگفت: در شرایطی که تمامی شهروندان و در کنار واحدهای مختلف مدیریت شهری آماده استقبال از نوروز و بهار طبیعت می شوند، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیز به عنوان متولی فضاهای سبز شهری و همچنین زیباسازی شهری برنامه های عدیده ای را برای حصول اهداف مورد نظر تدوین و تهیه کرده است. 
وی ادامه داد: اجرای کاشت بهاره و تهیه و نصب المان های ویژه نوروز یکی از این برنامه هاست که با جدیت تمام توسط عوامل تلاشگر حوزه فضای سبز و همچنین واحدهای زیباسازی در حال اجرا هستند. 
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ادامه تصریح کرد: همچنین سازمان با نصب  500 گلجای با طرح هایی زیبا در سطح شهر و قرار دادن گلدانهایی از گلهای بهاری در این گلجا ها، فضای شهر را ببیش از پیش بهاری می کند. 
امجدی بات تاکید بر این نکته که فضای شهری زیبا موجب ارتقای نشاط و شادابی جامعه شهری می شود، اظهار داشت:  امیدواریم تلاشهای خدمتگزاران شهر در این مجموعه، بتواند برای شهروندان عزیزمان، بهاری زیباتر و سرسبز تر را رقم بزند.