تاریخ : دوشنبه 2 اسفند 1400
کد 3872

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و مکانهای اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و مکانهای اجاره ا واقع در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.
بعلاقمندان به شرکت در این مزایده می توانند متن اصلی آگهی و شرایط شرکت در مزایده را از طریق لینکهای زیر دریافت کنند. 

برای دریافت متن آگهی کلیک کنید.
mmozayede.

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
smozayede