تاریخ : چهارشنبه 27 بهمن 1400
کد 3867

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

اسناد مناقصه فضای سبز تبریز مرحله دوم 1401

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اسناد مناقصه فضای سبز مرحله دوم 1401 را منتشر کرد.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید. 
agahi

برای دریافت شرایط شرکت در مناقصه کلیک کنید. 
sharayet

برای دریافت برآورد ها کلیک کنید. 
برآوردائل گولی: 
el goli/b

برآورد عون بن علی:
eynali/1
baravord 1401/2
eynali/3
eynali/4
eynali/5
eynali/7
eynali/9

برآورد منطقه 2: 

m2/b11
m2/b12
m2/b14
m2/b16

برآورد منطقه 3:

m3/b3

برآورد منطقه 5:
m5/b9

برآورد منطقه 6:
m6/b4