تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400
کد 3834

پیام سبز؛

مروارید درختی سفید –مروارید سفید-برف بری نام علمی: Symphoricarpus albus خانواده: Caprifoliaceae

درختانی که در فضاهای سبز یک شهر کاشته می شوند، علاوه بر ایفای وظیفه اکولوژیکی خود، تاثیر بسزایی نیز در زیباسازی و القای حس نشاط و شادابی در معابر و فضاهای عمومس شهر دارند. بنابراین دقت در انتخاب گونه و نوع نهالهای مورد کاشت می تواند موجب ارتقای کیفی فضاهای سبز موجود در سطح شهر گردد.
مروارید درختی سفید –مروارید سفید-برف بری نام علمی:  Symphoricarpus albus خانواده: Caprifoliaceae
مشخصات عمومی:

درختچه ای خزان کننده  با ارتفاع حدود 8/0 تا 1 متر با شاخه های باریک و انبوه بالارونده، دارای سرعت رشد زیاد و پاجوش فراوان است. دارای گلهای ریز سفید رنگ میباشد که در بهار دیده میشود.
میوه های آن سفید درشت و به صورت زنجیر بر روی گیاه باقی میمانند. گلها به صورت سفید است و در فاصله مهر تا اسفند ظاهر میشوند. میوه ها  کروی میباشد. بدلیل داشتن میوه های زیبا در پاییز و زمستان جزو گیاهان زینتی زیبا محسوب میشود.
نیازهای اکولوژیک:
این گیاه به دلیل مقاوم بودن در زیستگاههای مختلفی میتواند رشد کند و در کوههای سایه دار و مرطوب و جنگلها و دشت ها و کنار رودخانه ها دیده میشود. خاکهای کمی اسیدی و تا قلیایی را تحمل میکند. . سازگار با انواع بافتهای خاک است ولی خاکهای لومی ومرطوب با زهکشی خوب را ترجیح میدهد. در محلهای آفتابی ، سایه آفتابی و نیز زیر سایه درختان  بعمل می اید.. در برابر سرما مقاوم است.

روش تکثیر:

ازدیاد این گیاه از طریق تقسیم بوته در اسفند و فروردین ماه و نیز پاجوش و همچنین از طریق قلمه خشبی میباشد.

خاستگاه:امریکای شمالی


تهیه و تدوین:
علیرضا اوجاقی کارشناس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری کلانشهر تبریز