تاریخ : سه شنبه 21 دي 1400
کد 3832

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام کرد؛

تمدید مهلت تحویل مدارک رتبه بندی شرکتهای فضای سبز تبریز تا 25 دی ماه 1400

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام کرد که مهلت تحویل مدارک رتبه بندی شرکتهای فضای سبز تا 25 دی ماه 1400 تمدید شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، طبق اعلام معاونت فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، شرکتهای فضای سبز تبریز تا 25 دی ماه جاری فرصت دارند که مدرک مورد نیاز برای رتبه بندی را به این معاونت سازمان تحویل دهند.