تاریخ : شنبه 18 دي 1400
کد 3828

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد؛

.انتقال اداره تبلیغات شهری به محل جدید خود در ائل گولی با هدف تسریع و بهینه سازی در خدمات قابل ارائه به شهروندان

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از انتقال اداره تبلیغات و فضای سبز شهری به محل جدید خود در ائل گولی، با هدف تسریع و بهینه سازی در خدمات قابل ارائه به شهروندان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، اکبر امجدی ضمن اشاره به ادغام دو سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز و ایجاد یک سازمان جدید به نام سیما، منظر و فضای سبز شهری با یک مدیریت واحد تصریح کرد: این دوسازمان به عنوان بخشی از محورهای مهم مدیریت شهری تبریز، با هدف تقویت خدمات ارائه شده به شهروندان و همچنین ارتقای کمی و کیفی این خدمات در سطح شهر، ادغام شدند که بر این اساس، تجمع این دو نهاد در یک مکان، یکی از ملزومات مدیریتی آن بود.
وی افزود: بر این اساس، اداره تبلیغات شهری به محل جدید خود در ائل گولی، ضلع شرقی استخر، جنب ساختمان اداری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتقل شد تا بعد مسافتی بین این دو قسمت از سازمان مرتفع گردد.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسولیت اداره تبلیغات شهری مستقیما به حقوق شهروندان مربوط می شود و بر همین اساس، باید نظارت دقیق بر نحوه اجرای این مسوولیت وجود داشته باشد.
وی افزود: بهبود خدمات ارائه شده می تواند تاثیر قابل توجهی بر رعایت قوانین شهروندی و همچنین بر احقاق حقوق شهروندان داشته باشد. 
گفتنی است از امروز اداره تبلیغات شهری در محل جدید خود در ائل گولی آماده ارائه خدمات به شهروندان محترم می باشد.