تاریخ : يکشنبه 12 دي 1400
کد 3822

طی حکمی از سوی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز: 

اداره فنی و طراحی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تشکیل شد

طی حکمی از سوی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، اداره فنی و طراحی سازمان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی و امورفرهنگی  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز ، اکبر امجدی مدیرعامل این سازمان در مراسم آغاز به کار اداره فنی و طراحی سازمان با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت فضای سبز تبریز ، گفت: متاسفانه یک حالت یکنواختی و بی نظمی در وضعیت فضای سبز تبریز حاکم است که لازم است ویرایش اساسی در این حوزه انجام گیرد.
وی  ایجاد جهش کاری در حوزه فضای سبز و تنوع در نوع و نحوه کاشت گونه های گیاهی را یادآور و نقش اداره فنی و طراحی را در خلق زیباییهای بصری و خارج کردن وضعیت فضای سبز تبریز از حالت یکنواختی  مهم و چشمگیر بیان کرد.
امجدی اداره فنی و طراحی سازمان را اتاق فکر حوزه فضای سبز تبریز بیان کرد که خواهد توانست با ارائه طرحهای مناسب و ویژه و نیز لحاظ هنر معماری در فضای سبز، زیباییهای بصری فوق العاده و چشم نواز  در جای جای سطح شهر تبریز به وجود آورد.
گفتنی است در این مراسم از سوی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، فرزاد خسروی به عنوان رئیس اداره فنی و طراحی این سازمان معرفی شد.