تاریخ : شنبه 11 دي 1400
کد 3810

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی مزایده بوفه های ائل گولی کلیک کنید.
a5.pdf


برای دریافت شرایط شرکت در مزایده بوفه های ائل گولی کلیک کنید. 
s5.pdf