تاریخ : پنجشنبه 9 دي 1400
کد 3808

تمدید مهلت تحویل مدارک رتبه بندی؛

فرصت تحویل مدارک مربوط به رتبه بندی شرکتهای فضای سبز تبریز تا 20 دی ماه جاری تمدید شد

مهلت ارسال و تحویل مدارک مربوط به رتبه بندی شرکتهای فضای سبز تبریز تا بیستم دی ماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، در پی مراجعه کثیری از شرکتهای فضای سبز تبریز برای تحویل و ارائه مدارک خود، معاونت فضای سبز این سازمان، اعلام کرد:
بنا به درخواست شرکتهای فضای سبز در خصوص لزوم افزایش زمان ارائه مدارک برای رتبه بندی، فرصت ارائه و ارسال مدارک مربوطه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه بیستم دی ماه جاری تمدید می شود. 
لازم به ذکر است این فرصت، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.