تاریخ : دوشنبه 6 دي 1400
کد 3803

سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در نشست صمیمی با ناظرین عالی فضای سبز مناطق دهگانه تایید کرد؛

لزوم تبیین راهکارهای علمی و عملی تقویت سیستم نظارت در حوزه فضای سبز تبریز 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در نشست صمیمی با ناظرین عالی فضای سبز مناطق دهگانه با اشاره به لزوم بالا بردن کیفیت کنونی وضعیت فضای سبز شهری بر تقویت علمی و عملی  سیستم نظارت در این حوزه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امورفرهنگی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، اکبر امجدی ارتقاء کیفیت فضای سبز شهری را در گرو تقویت سیستم نظارت در این حوزه دانست و بر همفکری و ارائه راهکارهای مناسب تقویت بخش نظارت تاکید کرد.
وی ارزیابی ماهانه عملکرد ناظرین عالی، ناظرین مقیم و شرکت‌های فضای سبز را عامل مهمی در تقویت سیستم نظارت حوزه فضای سبز دانست که در کنار تغییر الگوهای کاشت و آبیاری و نیز ارائه آموزش‌های لازم می تواند به بهبود عملکرد بخش نظارت و در نتیجه افزایش راندمان کاری و بهبود وضعیت کمی و کیفی فضای سبز منجر شود.
وی همفکری و ارائه راهکارهای کارشناسانه و حتی نقدهای سازنده را در تقویت بخش نظارت راهگشا دانست و از کلیه صاحب‌نظران و کارشناسان امر و نیز ناظرین عالی خواست ضمن بررسی و نگاه واقع بینانه به وضعیت حوزه فضای سبز تبریز نسبت به ارائه راهکارهای مناسب تقویت بخش نظارت اقدام نمایند.
شایان ذکر است در ادامه این نشست هریک از ناظرین عالی مناطق نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تقویت سیستم نظارت حوزه فضای سبز تبریز مطرح کردند.