تاریخ : يکشنبه 5 دي 1400
کد 3800

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد؛

برنامه ریزی اجرای چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی در تبریز در1401

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از برنامه ریزی برای اجرای چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی در سال آینده در تبریز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، اکبر امجدی با اشاره به پیشینه برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی در تبریز گفت: سالهای قبل تبریز به دلیل برگزاری سمپوزیوم های ملی و بین المللی مجسمه سازی، یکی از قطب های این هنر در کشور به شمار میرفت؛ لیکن با شیوع کرونا و برخی مشکلات جانبی، برگزاری این سمپوزیوم ها نیز با وقفه روبرو شد.
وی افزود: بر این اساس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد تا با برگزاری چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی در سال آتی، باردیگر هنرمندان نامی این هنر را گردهم آورد و نام تبریز را در تارک هنر تلألوئی دیگر بخشد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ضمن اعلام آغاز برنامه ریزی و سیاست گذاری برای اجرا و برگزاری این سمپوزیوم، اظهار امیدواری کرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بتواند این برنامه مهم هنری را به نحو احسن اجرا نموده و میزبان خوبی برای برنامه های هنری تبریز کهن باشد.