تاریخ : يکشنبه 7 آذر 1400
کد 3769

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
علاقمندان به شرکت در این مزایده، می توانند برای دریافت متن آگهی مزایده و همچنین شرایط شرکت در مزایده، بر روی لینکهای زیر کلیک کنند. 
برای دریافت متن آگهی مزایده کلیک کنید. 

برای دریافت متن مزایده کلیک کنید. 
/uploads/user/24/am (2).pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیگ کنید.
/uploads/user/24/sm (2).pdf