تاریخ : شنبه 20 شهريور 1400
کد 3712

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید.
a1.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید.
s1.pdf

برای دریافت ارائه فرم قیمت مزایده کلیک کنید.
f1.pdf

برای دریافت پیش قرار دادها کلیک کنید.
پیش قرارداد پکهای شماره: 20،24،31، 44 و 45: 
pr.pdf
پیش قرارداد پک: 
 p.pdf
پیش قرارداد پک شماره 46:
 p46.pdf

برای دریافت لیست پکها کلیک کنید. 
پک شماره 7: p7.pdf
پک شماره 20: p20.pdf
پک شماره 22: p22.pdf
پک شماره 24:  p24.pdf
پک شماره 31: p31.pdf
پک شماره: 41: p41.pdf
پک شماره 42: p42.pdf
پک شماره 44: p44.pdf
پک شماره 45: p45.pdf
پک شماره 46: p 46.pdf