تاریخ : يکشنبه 31 مرداد 1400
کد 3684

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی مزایده کلیک کنید.
/uploads/user/24/a1.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
/uploads/user/24/s1.pdf