تاریخ : يکشنبه 27 تير 1400
کد 3651

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های ائل گولی

سازمان سیما، منپر و فضای سبز شهری، بوفه های خود را از طریق مزایده، به اجاره واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید.
/uploads/user/24/amb.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید.
/uploads/user/24/ssm.pdf