تاریخ : شنبه 29 خرداد 1400
کد 3620

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مناقصه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، آگهی مناقصه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای را منتشر کرد.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید. 
/uploads/user/24/ab.pdf

برای دریافت برآورد خرید لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای کلیک کنید. 
 /uploads/user/24/bk.pdf

برای دریافت شرایط عمومی شرکت در مناقصه کلیک کنید.
/uploads/user/24/sb.pdf

برای دریافت شرایط اختصاصی خرید لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای کلیک کنید. 
/uploads/user/24/skb.pdf