تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1399
کد 3522

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری متشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز بوفه ها و اماکن اجراه ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/am1.pdf

برای دریافت شرایط مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/sm1.pdf