تاریخ : يکشنبه 17 اسفند 1399
کد 3507

به مناسبت هفته درختکاری و با حضور اهالی ورزش، رسانه و هنر و فرهنگ، صورت گرفت؛

کاشت نهالی برای فردا در پارک باغمیشه تبریز

همزمان با هفته درختکاری و با حضور اهالی ورزش، هنر، فرهنگ و رسانه مراسم کاشت نهالی برای فردا در پارک باغمیشه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، در راستای تداوم نهضت درختکاری در سطح شهر تبریز و استفاده از ظرفیت تمامی گروههای فعال اجتماعی در سطح شهر برای سرعت بخشیدن به روند اجرائی این نهضت، با مشارکت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز و سازمان فرهنگی و هنری و نیز شهرداری منطقه ۵، برنامه درختکاری " نهالی برای فردا" در پارک باغمیشه تبریز برگزار شد.
 همچنینحضور ارزشمند اهالی فرهنگ، رسانه ، ورزشکاران و فعالان اجتماعی در این برنامه، نشانگر توجه تمامی طبفات اجتماعی و فرهنگی تبریز به موضوع فضای سبز است که در بخشی از سیاستهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص ارتقای کمی و کیفی فضای سبز تبریز، بر این نکته تمرکز و توجه شده است.