تاریخ : يکشنبه 17 اسفند 1399
کد 3504

همزمان با فرارسیدن هفته درختکاری و آغاز برنامه های استقبال از بهار در سطح تبریز،

ظرح سمپاشی زمستانه درختان سطح شهرتبریز آغاز شد

در دومین مرحله از برنامه های استقبال از بهار در تبریز، سمپاشی زمستانه درختان در سطح شهر آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، با توجه به تاثیر سمپاشی زمستانی تنه و شاخه های درختان بر رشد و باروری آنها در فصل زراعی جدید، آغاز سمپاشی زمستانه تنه و شاخه های درختان سطح شهر آغاز شد.
این سمپاشی برای از بین بردن آفات و بیماریهایی است که در شیارهای تنه و شاخه های درختان زمستان گذرانی می کنند و در فصل بهار، تکثیر کرده، به رشد درخت آسیب می رسانند. 
گفتنی است درختان آفت زده، از پیش شناسایی شده و مورد سمپاشی قرار می گیرند.