تاریخ : يکشنبه 3 اسفند 1399
کد 3474

مسوول سیما، منظر و فضای سبز گلزار شهدای وادی رحمت تاکید کرد

توسعه فضای سبز، سیاست اصلی گلزارشهدای وادی رحمت

مسوول فضای سبز گلزار شهدای وادی رحمت، بر توسعه فضای سبز در محدوده وادی رحمت به عنوان سیاست اصلی این سازمان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، عنایت افکاری در تشریح برنامه های استقبال از بهار در مجموعه گلزار شهدای وادی رحمت، گفت: فضای سبزسازمان ارامستانها در قالب گلزار شهدای وادی رحمت تعریف می شود و عمده اقدامات ما نیز در سطح این حوزه است. برنامه های سازمان نیز برای خرید نهاده، گل و نهال برای این مجموعه انجام می شود که خوشبختانه با نظر مساعد مدیرعامل سازمان نسبت به خرید انواع گونه های مورد نیاز اقدام کرده ایم. در عین حال از تولیدات فصلی گلخانه گلزار شهدا نیز بهره خواهیم برد. چرا که در این گلخانه 1000 مترمربعی، اواع نشا از گلهای فصلی مانند عسلی، اطلسی ورعنا زیبا تولید شده و گاه میزان مازاد این تولیدات به مناطق دیگر نیز داده می شود.  
وی در خصوص برنامه های توسعه فضای سبز در وادی رحمت تصریح کرد: نظر بر این است که کاشت نهال و گلکاری به صورت متمرکز در رمپ ها، بلوارها، پارکها و محلهایی که برای اجرای طرح های ویژه در نظر گرفته شده اند، اجرا شود که البته بیشتر طرح هایی مدنظر است که از طرف سازمان به ما  ابلاغ شده است.
مسوول سیما، منظر و فضای سبز گلزار شهدای وادی رحمت، در خصوص نهال کاری در هفته درختکاری نیز اظهار داشت: شرایط این سازمان به گونه ای است که اهدای نهال به مانند آنچه که در مناطق صورت می گیرد، مرسوم نیست و تمامی نهال ها در محدوده سازمان کاشته می شود. با اینحال اگر شهروندان برای کاشت نهال در بالای قبور عزیزانشان نهال بخواهند، این درخواست رد نمی شود. چرا که کاشت درخت در هر جایی و هر شرایطی یک سنت حسنه است و باید آن را رواج داد.
افکاری همچنین افزود: در طرح های جدید برای احداث بلوکها، حدالامکان سعی شده  کاشت درخت در داخل بلوکها و بالای قبور به دلیل مشکل در رسیدگی ومراقبت از آنها و محدودیت فضا جهت حرکت ماشین آلات نباشد؛ بلکه به صورت متمرکز در حاشیه مسیرهای دسترسی و بدور از سلیقه های شخصی انجام شود. در اصل بلوکهای جدیدالاحداث با این سیاست طراحی شده اند.
وی تعداد درختان کاشته شده در بالای قبور را، 45 هزار اصله عنوان کرد و گفت: طبق دستور مدیرعامل سازمان، این درختان نیز از امسال در مجموعه ما قرار گرفته و شامل اقدامات مراقبتی مانند آبیاری، سمپاشی، هرس و دیگر امور مربوط به حفاظت و نگهداری درختان می شود.
مسوول سیما، منظر و فضای سبز گلزار شهدای وادی رحمت، در پایان اظهار امدواری کرد با تلاش تمامی عوامل و دست اندرکاران فضای سبز شهری تبریز، بهاری سرسبز و بارور در انتظار تبریز باشد.