تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1399
کد 3472

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و مکان های اجاره ای واقع در مجموعه تاریخی، تفریحی ائل گولی را از طریق مزایده عمومی واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/amb.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/ssm.pdf