تاریخ : دوشنبه 27 بهمن 1399
کد 3471

مدیرعامل بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان:

مرمت اساسی عمارت ائل گولی با حفظ حرمت بنا، افتخاری برای آذربایجان است

مدیرعامل بنیاد فرهنگ و هنرو ادب آذربایجان در بازدید خود از رونداجرایی طرح مرمت و بازسازی عمارت ائل گولی، مرمت اساسی عمارت ائل گولی با حفظ حرمت بنا، افتخاری برای آذربایجان دانست.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، جوادشریف نژاد در حاشیه این بازدید، با اشاره به اقدامات مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در حوزه فضای سبز شهری گفت: تدابیر و اقدامات شایسته دکتر برزگرجلالی در حوزه های فضای سبز و زیباسازی شهری قابل تقدیر است.
وی افزود: دکتر مسعود برزگرجلالی هر کجا و در هر موقعیتی که بوده اند، با مدیریت شایسته خود در جهت توسعه و آبادی اساسی  شهر گامهای موثری برداشته اند.
مدیربنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در خصوص طرح مرمت عمارت ائل گولی نیز اظهار داشت: عمارت ائل گولی یادآور تاریخ پربار و پرتلولو آذربایجان است و مرمت آن که در حال حاضر  با حفظ حرمت بنا و بطور اساسی در حال انجام است افتخاریست برای آذربایجان و شهر تبریز که ثمره آن را هم استانیهای عزیز خواهند دید.