تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1399
کد 3469

ایجاد باغ گیاه شناسی توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری؛

باغ گیاه شناسی، دریچه ای به تنوع زیستی در تبریز

حیات موجودات بر روی کره زمین، زنجیره به هم پیوسته و متنوعی است که تمامی عوامل زنده و غیر زنده در آن دخیلند. در عین حال، بقای هرکدام به وجود دیگری وابسته است که در نهایت، برای تداوم این بقا و حیات، باید تمامی این اجزا و ارکان در جایگاه خود حفظ شوند.
مهم ترین حلقه این زنجیره، گیاهان هستند که به عنوان تولید کننده اکسیژن و بخش اعظم مواد غذایی مورد نیاز دیگر موجودات، بار عمده حیات را بر دوش دارند.  فلذا اصلی ترین وظیفه برای ادامه زندگی بر روی کره زمین، حفاظت از این موجودات مفید است.
گوناگونی گیاهان در نقاط و اقالیم مختلف، خود زیباترین و البته پراهمیت ترین وجه این موجودات است؛ به نحوی که هر منطقه به فراخور وضعیت جغرافیایی خود، محل رویش درختان و گیاهانی است که در تامین نیازمندیهای غذایی و دارویی نقش بسزایی ایفا می کنند. بنابراین قسمتی از فعالیت های حفظ  و توسعه فضای سبز شهرها، بایستی صرف این مقوله نیز شود. جمع آوری گونه های مختلف گیاهان و مراقبت و محافظت از آنها به عنوان گنجینه سبز هر شهر، نقطه آغازی است برای ایجاد فضای سبزی پربارتر. بر این اساس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریزبر حسب وظیفه ذاتی خود در امر توسعه فضاهای سبز شهری، گام نخستین را در راستای ایجاد باغ بوتانیک یا همان باغ گیاه شناسی برداشته است.
باغ گیاه شناسی یا باغ بوتانیک، مجموعه ای از نباتات و گیاهان است که تحت رسیدگی و حفاظت قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر، این باغ کلکسیونی زنده از گیاهان است.
مطالعه بر روی شناسایی عمومی گیاهان و نحوه تکثیر و ازدیاد آنها یکی از اهداف ایجاد این باغ است. باغ بوتانیک تبریز دارای وسعتی 3 هکتاری است و مقرر شده گونه های مختلفی از درختان مثمر و غیر مثمر، درختچه های زینتی، گلها و گیاهان دارویی موجود در تبریز را در خود جای دهد. تکمیل این باغ مسلما به زمان نیاز خواهدداشت؛ با این حال سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در گام اول، در صدد است از داشته های خود، از جمله انواع پهن برگان، سوزنی برگان، گیاهان دارویی، گلهای زینتی و گیاهان پوششی در تجهیز و آماده سازی این باغ استفاده کند.
آنچه مسلم است وجود چنین پارکهایی در تبریز، علاوه بر این که زمینه های آشنایی و جلب نظر شهروندان را به مقوله فضای سبز و انواع مختلف درختان و گیاهان جلب می کند، انتخاب نوع پوشش گیاهی مناسب با شرایط اقلیمی تبریز و بهره وری هرچه بیشتر از فعالیت های انجام شده در این حوزه را نیز میسرمی سازد و در نهایت، شهر و حتی منطقه ای سرسبز و پربار و درختان و گیاهانی مفید و شاداب برای شهرمان به ارمغان می آورد.


خاطره میرزایی