تاریخ : دوشنبه 13 بهمن 1399
کد 3465

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، املاک تحت تملک حود را از طریق مزایده واگذار می کند.
یرای دریافت متن آگهی، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/am.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید.
/Uploads/User/24/sm.pdf