تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399
کد 3461

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهردار تبریز متشر کرد؛

آگهی مناقصه برای خرید لوله های پلی اتیلنی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، لوله های پلی اتیلنی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری می کند.
برای دریافت آگهی مناقصه کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/ak3.pdf

برای دریافت شرایط خرید لوله های پلی اتیلنی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/mk3.pdf

برای دریافت شرایط عمومی شرکت در مناقصه، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/smk.pdf

برای دریافت شرایط خصوصی شرکت در مناقصه کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/skk.pdf