تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399
کد 3460

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده گلخانه یکه دکان

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی مزایده گلخانه یکه دکان را منتشر کرد.
برای دریافت متن آگهی مزایده کلیک کنید.
/Uploads/User/24/am4.pdf

برای دریافت شرایط مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/sm4.pdf