تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399
کد 3459

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منشر کرد؛

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیون های شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری را منتشر کرد.
برای دریافت متن آگهی، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/aj3.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در فراخوان جذب سرمایه گذار کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/sj3.pdf