تاریخ : سه شنبه 30 دي 1399
کد 3457

مدیرعامل  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در برنامه تلویزیونی تبریزیم،

محیط زیست، مهمترین عامل توسعه پایدار شهری  است

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در برنامه تلویزیونی "تبریزیم"، بر لزوم حفاظت محیط زیست شهری به عنوان مهمترین رکن توسعه پایدارشهرها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، مسعود برزگر جلالی همچنین گفت: بها دادن به موضوع محیط زیست تا حدی باید مطرح شود که تمامی مسوولان و نهادها خود را موظف به رعایت اصول آن بدانند. وی همچنین افزود: زمانی که شهروندان هم به این مهم به عنوان یک اولویت بنگرند، مقدمات توسعه پایدار در یک شهر پی ریزی می شود.  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، در ادامه به نتایج این اولویت دهی، اظهار داشت: اگر عزم و جزم جدی از سوی مسوولین امر و مدیریت شهری به وجود آید، در کمترین زمان ممکن ضمن بهبود کمی و کیفی فضای سبز تبریز، نواقص موجود در این حوزه نیز به سرعت برطرف می شود. برزگر جلالی همچنین با بیان اینکه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای اجرای تمامی برنامه های فضای سبز آمادگی دارد، تصریح کرد: تمامی پشتوانه ها و پتانسیل های فنی و کارشناسی برای تحقق این مهم در سازمان وجود دارد.