تاریخ : دوشنبه 29 دي 1399
کد 3456

به بهانه 29 دی ماه، روز هوای پاک؛

برای داشتن هوایی پاک، فضای سبز را دریابیم

هوا، طبیعی ترین دارایی انسان از دنیای مادی است؛ و تنفس در هوای پاک، بدیهی ترین حق اوست که با هیچ ماده قانون و تبصره ای، نمی توان این حق را از وی گرفت. با این حال، انسان خود با عملکرد و برنامه های ناصحیحش، این حق را بر خود حرام می کند
حرکت سریع و گاه غیراصولی به سوی صنعتی شدن، منجر به احداث و ایجاد کارخانه ها، واحدهای صنعتی و پالایشگاه هایی می شود که نهایت فعالیت آنان، آلوده کردن هوای  لازم برای نفس کشیدن سالم است. تولید کربن و مشتقات آن توسط کارخانه ها، خودروها و واحدهای گوناگون صنعتی، سینه را تنگ می کند و نفسهای سهل را به دشواری می کشاند. با اینهمه نامهربانی اما، طبیعت بازهم با انسان یار است و هوایش را نگاه میدارد. درختان را بی منت و آسان در اختیارش نهاده تا به مثابه یک غربال و یک فیلتر، هوایش را تصفیه کند. با اینحال آدمی بازهم با بی مهری، این نعمت را نیز فدای زیاده خواهی هایش می کند و خود را از این فرصت محروم می نماید. درختان، یاوران همیشگی انسانهایند در آفرینش و به عنوان فیلترهای طبیعی و بی دردسر، عملکرد پیچیده پاکسازی هوا را به آسانی انجام می دهند و امروز که روز هوای پاک است، باید بار دیگر بخاطر آوریم که فضاهای سبز شهری، گرانبهاترین سرمایه آن شهر محسوب می شوند. بر کسی پوشیده نیست که تاثیر فضاهای سبز شهری در کاهش میزان آلودگی هوای شهرها، بسیار مهم است؛ لیکن با تاسف می توان گفت این عامل، در برنامه ریزی های نهادها و ارگانهای متولی آنگونه که باید، به چشم نیامده و حتی مغفول واقع شده؛ که اگر غیر از این بود، اکنون باید علاوه بر جد و جهد در حفظ درختان و فضاهای سبز موجود، در توسعه و گسترش این فضاها نیز، تلاشی تام صورت می گرفت.
مناسبتها و روزهایی که با عناوین و اسامی ویژه نشان دار می شوند، برای تاکید بر اهمیت آن مناسبت و اقداماتی که باید صورت گیرد، انتخاب می شوند. امروز 29 دیماه، روز هوای پاک است و بایستی ضمن تمرکز بر کاهش آلودگی از طرق مختلف، حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود و افزایش سرانه فضای سبز شهری را هم در نظر داشت تا اقدامات انجام شده، بتواند ثمربخش تر و مفیدتر باشد. درخت، نزدیکترین یار انسان است که همراهی اش جز منفعت برای آو نیست. در روز هوای پاک، درختان را مهربانانه تر دریابیم.
 
خاطره میرزایی