تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399
کد 3452

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

فراخوان مناقصه فضای سبز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، فراخوان مناقصه فضای سبز را متشر کرد.
برای دریافت متن آگهی مناقصه کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مناقصه کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/sfm.pdf

برای دریافت جدول مناقصه کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/j1400.pdf

برای دریافت برآوردهای مناقصه، کلیک کنید.

برآورد منطقه 1 :   /Uploads/User/24/bm1.pdf

برآورد منطقه 2: /Uploads/User/24/bm2.pdf
برآورد ناحیه زعفرانیه در منطقه 2: /Uploads/User/24/m2z.pdf

برآورد منطقه 3: /Uploads/User/24/bm3.pdf

برآورد منطقه 4: /Uploads/User/24/bm4.pdf

برآورد منطقه 5: /Uploads/User/24/bm5.pdf

برآورد منطقه 6: /Uploads/User/24/bm6.pdf

برآورد منطقه 7: /Uploads/User/24/bm7.pdf

برآوردمنطقه 8: /Uploads/User/24/bm8.pdf

برآورد منطقه 9: /Uploads/User/24/bm9.pdf

برآورد منطقه 10:  /Uploads/User/24/bm10.pdf

برآورد ائل گلی: /Uploads/User/24/be.pdf

برآورد آرامستان: /Uploads/User/24/ba.pdf

برآورد ترمینال: /Uploads/User/24/bt.pdf