تاریخ : پنجشنبه 4 دي 1399
کد 3448

همزمان با بارش برف در سطح شهر انجام می شود؛

برف روبی معابر پارکها و فضاهای سبز تبریز

همزمان با بارش برف در تبریز، برف روبی معابر پارکها و فضاهای سبز سطح شهر انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، در پی بارش برف سنگین در تبریز  که از دیشب آغاز شده و برف پوش شدن معابر پارکها و فضای سبز سطح شهر، عوامل فضای سبز شهرداری تبریز نسبت به برف روبی و پاکسازی این معابر اقدام کردند. 
گفتنی است باقی ماندن برف بر روی معابر، با ایجاد یخ زدگی موجب ایجاد شکاف و ترک در موزاییک ها و آسفالت معابر و نهایتا از بین رفتن زودهنگام آنها می شود. برف روبی این سطوح در راستای حفاظت از این قسمتها صورت می گیرد.