تاریخ : سه شنبه 2 دي 1399
کد 3446

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیون های شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری باهدف جذب سرمایه گذار در تلویزیونهای شهری، سرمایه گذار جذب می کند.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/tv.pdf

برای دریافت شرایط آگهی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/s.tv.pdf