منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 2 دي 1399     |     کد : 3445

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده اجاره گلخانه یکه دکان

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، گلخانه یکه دکان را از طریق مزایده به اجاره واگذار می کند.

برای دریافت متن آگهی مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/golkhane.pdf

برای دریافت شرایط مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/s.gol.pdf


PDF چاپ چاپ